Haber Ve Duyurular
Hızlı İletişim
Bilimsel Araştırmalar \ Türk-Koop Ekin Dergisi

KEBERE

 

DEĞİŞİK ÖN MUAMELE GÖRMÜŞ KEBERE (Capparis spinosa l.) TOHUMLARININ ÇİMLENMESİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

 

Prof.Dr. Neşet ARSLAN* Dr. Dıırmuşali SÖYLER*

 

ÖZET

Doğal olarak yetişen (Capparis spinosa L.) bitkilerinin çiçek tomurcukları toplanarak ihraç edilmek­tedir. Bitkinin kültüre alınması konusunda çalışmalar yapılmaktadır.

Bu araştırmada çimlenmeyi teşvik için, kebere to­humları 21 gün buzdolabında tutulduktan sonra, gibberellik asit(2000 ppm) ve potasyum nitrat(2000 ppm) la muamele edilmiş ve tohum delme gibi işlem­ler uygulanmıştır. Tohumlar çimlenme dolaplarında farklı sıcaklıklarda (15,20, 20-30°C) ve ortamlarda (aydınlık-karanlık, aydınlık, karanlık) çimlendirilmiştir. Tüm uygulamalar dikkate alındığında çimlenme oranları % 0-28 arasında değişmiş. En yüksek çimlen­me oranı aydınlık karanlık ortamda 2C sıcaklıkta 2000 ppm dozda GA3 + KN03 + delikli uygulamasından elde edilmiştir.

Investigations on Germination of Capers (Capparis spinosa L.) Seeds with Various Pre-treatments

Abstract

Capers (Capparis spinosa L.) grows naturally and its the flowers buds of are collected and cxported. Investigations on the cultivation of iniş species have been carricd out.

in this study, in order lo induce germination, aıter being kept in refrigerator for 21 days the capers seeds vvere trealed with gibberellik acid (2000 ppm) and potassium nitrate (2000 ppm) and also seeds werc cracked betbre germination. Seeds were germinated at different temperatures (15,20,20-30°C) and undcr continous lighl and dark and also alternalive lighl and dark conditions.

in several seed treatments, the range of germination rate varied between 0-2S%. The maximum germination occurencc \vas reached at 2000 ppm GA3 + KN03 + cracked seed at 20 °C alternativc light and dark require

Kebere’nin Kullanım Şekli   |  İletişim   |  Faydalı Linkler   |  Duyurular   |  RSS

© 2011 KEBERE - Tüm Hakları Saklıdır.